ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ.

Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη Ρώμη

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Διάγραμμα αράχνη είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;