ΘΕΤΙΚΟΣ: ΕΞΥΠΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΣ, ΑΠΛΗ, ΒΑΡΥΣ, ΚΟΝΤΟΣ, ΑΝΕΤΟΣ, ΜΑΚΡΥΣ, ΨΗΛΟ, ΠΟΛΥΣ, ΚΑΚΟΣ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ: ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ , ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ, ΒΑΡΥΤΕΡΟΣ, ΠΙΟ ΚΟΝΤΟΣ, ΠΙΟ ΑΝΕΤΟΣ, ΜΑΚΡΥΤΕΡΟΣ, ΠΙΟ ΨΗΛΟ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ, ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ: Ο ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ, Ο ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣ, Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ, Ο ΠΙΟ ΒΑΡΥΣ, Ο ΚΟΝΤΥΤΕΡΟΣ, Ο ΠΙΟ ΑΝΕΤΟΣ, Ο ΠΙΟ ΜΑΚΡΥΣ, ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ, Ο ΠΙΟ ΠΟΛΥΣ, Ο ΠΙΟ ΚΑΚΟΣ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ: ΕΞΥΠΝΟΤΑΤΟΣ, ΜΕΓΙΣΤΟΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΗ, ΒΑΡΥΤΑΤΟΣ, ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΥ ΑΝΕΤΟΣ, ΜΑΚΡΥΤΑΤΟΣ, ΨΗΛΟΤΑΤΟ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΣ, ΚΑΚΙΣΤΟΣ,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;