Σωστό: πλαστικό μπουκάλι, χαρτόκουτα, κουτάκι αλουμινίου, κουτί δημητριακών, γυάλινο μπουκάλι, κονσέρβα, χάρτινη σακούλα, χάρτινο καλαμάκι, ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, Λάθος: πλαστικά καλαμάκια, λερωμένες χαρτοπετσέτες, περισσεύματα από φαγητό, πλαστικά παιχνίδια, παπούτσια, ξυλομπογιές, φλούδες από φρούτα,

Ανακυκλώνουμε τα σωστά αντικείμενα © Αικατερίνη Καραμήτσιου

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;