...προχωρούσε αμέριμνη στον δρόμο, ήρθε ξαφνικά πάνω της ένα περιστέρι. - Καθώς, ...ολοκληρώσει τη θητεία του, δεν μπορεί να βάλει τις βάσεις για μια νέα εργασία. - Ωσότου, ...να πάρει ο Θάνος απολυτήριο, θα έχει πάρει η Άννα πτυχίο! - Πριν, ...διαβάζει Χημεία, νιώθει συνεπαρμένη. - Όποτε, ...μπεις στο σπίτι, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. - Μόλις, ...μετακομίσαμε στη νέα γειτονιά, δεν έχει κάνει νέους φίλους. - Αφότου, ...με το καλό γυρίσεις, βλέπουμε. - Όταν,

Νέα ελληνικά : χρονικές προτάσεις

από

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;