Πλένω τα δόντια μου., Χτενίζω τα μαλλιά μου., Κάνω μπάνιο., Τρέχω., Πίνω νερό., Τρώω παγωτό., Παίζω., Διαβάζω βιβλίο., Ζωγραφίζω., Βάζω τα ρούχα μου., Πλένω τα χέρια μου., Πλένω το πρόσωπό μου.,

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Γύρνα τα πλακίδια είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;