1) Σκοπός της Φιλικής Εταιρείας ήταν να αποκτήσουν Παιδεία οι Έλληνες a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 2) Πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας υπήρξαν οι Νικόλαος Σκουφάς, Αθανάσιος Τσακάλωφ, Εμμανουήλ Ξάνθος και Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 3) Οι Έλληνες ήταν διστακτικοί απέναντι στα επαναστατικά κινήματα, μιας και είχαν δει στο παρελθόν να αποτυγχάνουν a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 4) Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1814 στη σημερινή Ρουμανία a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 5) Κάτι που βοηθούσε το έργο των Φιλικών είναι οτι το Οθωμανικό κράτος αντιμετώπιζε σοβαρά εσωτερικά προβλήματα a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 6) Μια ευκολία που είχαν οι Φιλικοί ήταν οτι λόγω των αλλαγών που έφερε η Γαλλική Επανάσταση, μπορούσαν να κάνουν ενέργειες φανερά, χωρίς μυστικότητα a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 7) Οι Έλληνες δεν είχαν γνωρίσει καθόλου τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και αυτό δυσκόλευε το έργο των Φιλικών a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 8) Αν κάποιος παραβίαζε τον όρκο της Φιλικής Εταιρείας, η τιμωρία ήταν η ισόβια διαγραφή από την οργάνωση a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 9) Παρά τους όποιους δισταγμούς μεγάλο μέρος των Ελλήνων αξίωνε τη δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 10) Για να ενταχθεί κάποιος στη Φιλική Εταιρεία περνούσε για κάποιο χρονικό διάστημα δοκιμασία κι ύστερα έπαιρνε όρκο πίστης και αφοσίωσης σε αυτή a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 11) Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας είχαν ψευδώνυμα και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με κρυπτογραφικό αλφάβητο a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 12) Η Φιλική Εταιρεία αναπτύχθηκε γρήγορα όταν έπαψε να προσεγγίζει μόνο τους πλούσιους Έλληνες και άρχισε να προσεγγίζει όλες τις κοινωνικές ομάδες a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 13) Η Φιλική Εταιρεία από την αρχή προσέγγισε όλες τις κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 14) Οι πλούσιοι Έλληνες έμποροι ήταν αμέσως θετικοί στη Φιλική Εταιρεία a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 15) Η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, η Αόρατη Αρχή, αποτελούνταν από ισχυρά πρόσωπα a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 16) Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας πρότειναν την ηγεσία της οργάνωσης στον Ιωάννη Καποδίστρια, προκειμένου να εμπνευστούν οι Έλληνες a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 17) Ο Ιωάννης Καποδίστριας αρνήθηκε την ηγεσία της οργάνωσης της Φιλικής Εταιρείας, θεωρώντας οτι οι συνθήκες δεν ήταν ακόμη ώριμες για επανάσταση a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 18) Η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας ανατέθηκε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος ήταν τότε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 19) Η ελληνική επανάσταση αποφασίστηκε να αρχίσει στη σημερινή Ρουμανία a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 20) Η ελληνική επανάσταση αποφασίστηκε να αρχίσει στην Πελοπόννησο, γιατί εκεί δεν υπήρχε τουρκικός στρατός a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 21) Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας στις 25 Μαρτίου του 1821 a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 22) Η Ρωσία προσέφερε στρατό στους επαναστατημένους Έλληνες a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 23) Η Ρωσία βοήθησε τους Οθωμανούς, αφήνοντας να περάσει ο στρατός τους στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, για να καταπνίξει την ελληνική επανάσταση a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 24) Η κρίσιμη μάχη δόθηκε στο Δραγατσάνι και οι Έλληνες έχασαν a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 25) Στη Φιλική Εταιρεία γινόταν δεκτές γυναίκες μόνο κατ' εξαίρεση  a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 26) Στην επανάσταση στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες πέρα από τους Έλληνες συμμετείχαν και ο Σέρβος Καραγεώργιεβιτς και ο τοπικός ηγέτης των Ηγεμονιών Βλαντιμηρέσκου  a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 27) Η Φιλική Εταιρεία ακολούθησε τα πρότυπα μυστικών οργανώσεων όπως οι Καρμπονάροι  a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;