13 + 9  - 22, 25 + 6 - 31, 28 + 7 - 35, 43 + 8 - 51, 46 + 9 - 55, 55 + 6 - 61, 58 + 9 - 67, 59 + 9 - 68 , 64 + 7 - 71, 67 + 7 - 74, 69 + 4 - 73 , 75 + 9 - 84, 76 + 6 - 82, 77 + 9 - 86, 16 + 9 - 25, 19 + 9 - 28, 82 + 9 - 91, 85 + 9 - 94, 87 + 5 - 92,

Προσθέσεις διψήφιου με μονοψήφιο και κρατούμενο

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;