6,34 - ΜΟΝΑΔΕΣ, 0,296 - ΧΙΛΙΟΣΤΑ, 67,2 - ΔΕΚΑΔΕΣ, 613,587 - ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ, 74,6 - ΔΕΚΑΤΑ, 0,16 - ΕΚΑΤΟΣΤΑ,

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ-ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΟΥ 6

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;