Ο Γεώργιο ο Α΄εκλέγεται βασιλιάς των Ελλήνων - 1863, Τα Επτάνησα παραχωρούνται στην Ελλάδα - 1863-1864, Ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα - 1881, Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση - 1893,

Η βασιλεία του Γεώργιου Α- Ο Χαρίλαος Τρικούπης 1

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;