Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
able / ible - able to, est - compare 3 or more; the most, ing - right now, ed - in the past, s / es - more than 1, er - a person who / thing that; or compares 2 things, ly - how (adverb), y - what kind (. adjective), ness - a quality , ment - process of, ful - full of, less - without, ist - person, en - to make, ish - behave like, ity - being,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα 1in5dyslexia Book 5 5.5 Vowel suffixes

Ηνωμένες Πολιτείες

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά