1) Η λέξη "γραμματεία", όταν αναφέρεται στη λογοτεχνία, σημαίνει... a) το σύνολο των γραμμάτων μιας γλώσσας b) το σύνολο των γραπτών μνημείων ενός λαού c) την υπηρεσία που ασχολείται με γραφικές εργασίες 2) Τα είδη του γραπτού λόγου χωρίζονται σε... a) χειρόγραφα και έντυπα b) παλιά και καινούργια c) πεζά και ποιητικά 3) Η ποίηση περιλαμβάνει τρία είδη: a) την επική, τη λυρική και τη δραματική b) την επική, τη μελωδική και τη δραματική c) την κωμική, την τραγική και την ελεύθερη 4) Η λέξη "έπος" σημαίνει... a) πολύστιχο αφηγηματικό ποίημα b) ένα ποίημα που μιλάει για το παρελθόν c) σύντομο ποίημα με συνοδεία μουσικής 5) Το ηρωικό έπος αναφέρεται... a) σε γεγονότα της επικαιρότητας b) σε θεούς και ήρωες του παρελθόντος c) σε μυθολογικά γεγονότα 6) Στην επική ποίηση, τα γεγονότα παρουσιάζονται... a) σύμφωνα με την υποκειμενική γνώμη του ποιητή b) αντικειμενικά και ουδέτερα c) με βάση τη φαντασία του αναγνώστη 7) Το είδος του έπους που αναφέρεται σε γεγονότα του μακρινού παρελθόντος είναι... a) το διδακτικό b) το μυθολογικό c) το ηρωικό 8) Τα Ομηρικά Έπη είναι... a) η Οδύσσεια και η Ιλιάδα b) η Ιλιάδα και η Θεογονία c) η Οδύσσεια και η Θεογονία

Εισαγωγή στην επική ποίηση

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;