Επώνυμος άρχοντας - Επέλεγε 3 ποιητές από όσους είχαν υποβάλει αίτηση., Χορηγός - Πλούσιος Αθηναίος που αναλάμβανε τα έξοδα της παράστασης. , Κριτής - Επιλεγόταν με κλήρωση κι έγραφε σε πινακίδα την κρίση του. , Διθύραμβος - Θρησκευτικός και λατρευτικός ύμνος προς τιμή του θεού Διονύσου. , Εξάρχων - Ο πρώτος των χορευτών. , Αρίων - Συνέβαλε στην εξέλιξη του διθύραμβου. , Θέσπης - Ποιητής που εισήγαγε τον υποκριτή, που έκανε διάλογο με τον Χορό., Προαγών - Εκδήλωση που προηγούνταν των δραματικών αγώνων. ,

Εισαγωγή στη δραματική ποίηση

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;