ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ - Στην αρχή ο διθύραμβος ήταν ... , ΔΡΩΜΕΝΑ - Το δράμα προήλθε από τα ... , ΥΜΝΟΣ - Ο διθύραμβος ήταν θρησκευτικός και λατρευτικός... , ΕΞΑΡΧΩΝ - Ο πρώτος των χορευτών. , ΣΑΤΥΡΟΥΣ - Ο Αρίων παρουσίασε τους χορευτές ντυμένους σε ... , ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ - Στην ακμή της τραγωδίας συνέβαλε το ... πολίτευμα. , ΠΡΟΑΓΩΝ - Γινόταν στο ωδείο. , ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ - Έτσι ονομάζονταν οι πλάκες στις οποίες γράφονταν τα ονόματα των νικητών., ΜΕΤΟΙΚΟΙ - Παρακολουθούσαν και αυτοί τους δραματικούς αγώνες. , ΘΕΩΡΙΚΑ - Χρηματικό ποσό που δινόταν στους άπορους. ,

Εισαγωγή στη δραματική ποίηση

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;