Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Koji teren koristimo za fudbal? a) b) c) d) 2) Koju obuću nose fudbaleri na terenu? a) b) c) d) 3) Koju loptu koriste fudbaleri? a) b) c) d) 4) Koji teren koristimo za odbojku? a) b) c) d) 5) Koju loptu koriste odbojkaši? a) b) c) d) 6) Koliko igrača ima jedan odbojkaški tim? a) b) c) d) 7) Koji teren koristimo za košarku? a) b) c) d) 8) Koju loptu koristimo za košarku? a) b) c) d) 9) Koji teren koristimo za tenis? a) b) c) d) 10) Koju loptu koriste teniseri? a) b) c) d) 11) Sta teniseri koriste tokom igre? a) b) c) d)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά