1) ________________ την πόρτα στο δωμάτιό σου. a) Κλίσε b) Κλείσε 2) Η κυρία μας ζήτησε να _______________ το ρήμα "παίζω" στον Αόριστο. a) κλείνουμε b) κλίνουμε 3) Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το ______________ για να μετακινηθώ. a) Μετρό b) Μετρώ 4) _______________ πόσα βήματα κάνω μέχρι να φτάσω στον κήπο. a) Μετρώ b) Μετρό 5) Ο Νίκος από μικρός αθλείται, κάνοντας ρωμαϊκή ______________. a) πάλη b) πάλι 6) Δε θέλω να κοιμηθώ __________. a) πάλη b) πάλι 7) Χθες η ομάδα μου πέτυχε την δεύτερη __________ της στο πρωτάθλημα. a) νοίκι b) νίκη 8) Κάθε τέλος του μήνα οι γονείς μου πληρώνουν __________ για το σπίτι. a) νοίκι b) νίκη 9) Η _________ είναι παιδική φίλη της μητέρας μου. a) Μαίρη b) μέρη 10) Κάθε καλοκαίρι ταξιδεύουμε σε διαφορετικά ___________ της Ελλάδας. a) μαίρη b) μέρη 11) Πάνε οι παλιοί __________ που οι άνθρωποι μετακινούνταν με κάρα και άμαξες. a) καιροί b) κερί 12) Όταν ανάβουμε το __________ στο σαλόνι , όλος ο τόπος μοσχοβολά. a) κερί b) καιροί 13) Στη μέση του κήπου μας έχουμε μια ____________. a) μηλιά b) μιλιά 14) Δεν πρέπει να μας ακούσουν. Μη βγάλεις __________. a) μιλιά b) μηλιά 15) Δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα και είναι οκτώ ______________. a) ακριβώς b) ακριβός 16) Ο υπολογιστής μας μάς κόστισε πολύ, είναι πολύ ______________. a) ακριβώς b) ακριβός 17) Μια παροιμία λέει: "Ο καλός ο ___________ όλα τα αλέθει." a) μήλος b) μύλος 18) Η ____________ είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά της χώρας μας. a) Μήλος b) Μύλος 19) Ένα από τα πιο γνωστά και μελωδικά όργανα είναι η κρητική _________. a) λύρα b) λίρα 20) Το νόμιμα της Αγγλίας είναι η ___________. a) λίρα b) λύρα 21) Τα Χριστούγεννα είχα μεγάλη ________ και κέρδισα το φλουρί. a) τύχη b) τοίχοι 22) Οι _________ του σπιτιού του είναι βαμμένοι μπεζ. a) τείχη b) τοίχοι 23) Παλαιότερα τα΄___________ του κάστρου το προστάτευαν από τους πειρατές. a) τοίχοι b) τείχη 24) Η αδερφή μου είναι πιο ___________ από την ξαδέρφη μου. a) ψιλή b) ψηλή 25) Η παραλία που πηγαίνουμε έχει _________ άμμο και κολλάει στα πόδια μας. a) ψηλή b) ψιλή 26) Το _____________ για να δώσε πολλά σταφύλια, χρειάζεται το κατάλληλο ______________. a) κλήμα - κλίμα b) κλίμα - κλήμα

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;