1) kształci umiejętność komunikowania się i współpracy 2) uczy przestrzegania przyjętych zasad 3) wzmacnia wiarę we własne możliwości 4) umożliwia wzajemne uczenie się od siebie 5) zwiększa zaangażowanie i motywację do pracy 6) zwiększa kreatywność 7) zapewnia poczucie bezpieczeństwa

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;