3-1= - 2, 3-2= - 1, 4-2= - 2, 2-0= - 2, 1-1= - 0, 5-1= - 4, 1-0= - 1, 2-2= - 0, 5-2= - 3, 4-0= - 4,

Κατάταξη

Γύρνα τα πλακίδια είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;