Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) DOG b) CAT c) FISH 2) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) RABBIT b) HORSE c) CAT 3) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) PARROT b) HORSE c) RABBIT 4) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) DOG b) BEAR c) RABBIT 5) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) BIRD b) PARROT c) DOG 6) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) PARROT b) PIG c) BIRD 7) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) PIG b) CAT c) PARROT 8) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) CAT b) BEAR c) PIG 9) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) MOUSE b) PIG c) COW 10) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) FISH b) RABBIT c) MOUSE 11) COME SI SCRIVE IN INGLESE? a) FROG b) COW c) SHARK

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά