ΣΩΣΤΟ: 15 - 6,25 = 8,75, 18,75 + 1,25 = 20, 21,15 + 3, 85 = 25, 6,38 + 0,12 = 6,50, ΛΑΘΟΣ: 5,98 + 5, 02 = 10, 10 - 4,75 = 6,25, 25 - 3,85 = 22,65, 41- 16,05 = 26,95,

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ©Ιφιγένεια Σταμούλη

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;