ΚΙΘΑΡΙΣΤΗΣ - Διδάσκει στο παιδί μουσική., ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - Διδάσκει γραφή , ανάγνωση και τα ομηρικά έπη., ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - Μορφωμένος δούλος που βοηθά το αγόρι στα μαθήματα και το συνοδεύει στο σχολείο., ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ - Εκγυμνάζει το παιδί., ΣΟΦΙΣΤΗΣ - Διδάσκει την ρητορική τέχνη., ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ - Γιορτή , αφιερωμένη στην θεά Αθηνά., ΔΙΟΝΥΣΙΑ - Τα μεγάλα ή ''εν άστει'' .... Γιορτή προς τιμήν του Διονύσου, ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ - Γιορτή κατά την οποία δοκίμαζαν το νέο κρασί.,

Μόρφωση - Γιορτές στην αρχαία Αθήνα

από

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;