1. Η λέξη έπος σημαίνει ____.2. Το έπος είναι ένα αφήγημα με μυθολογικό, ____ ή διδακτικό περιεχόμενο. 3, Το ηρωικό έπος αφηγείται κατορθώματα ηρώων και ____. 4. Κεντρικό θέμα της Ιλιάδας είναι ____ και οι συνέπειές του που διαρκούν 51 μέρες. 5. Στην Ιλιάδα ο ποιητής περιγράφει τα γεγονότα ____. 6. Η Οδύσσεια έχει θέμα ____. 7. Τα ομηρικά έπη συντέθηκαν (γράφτηκαν) κατά τη ____ αλλά αναφέρονται σε γεγονοτα που συνεβησαν στο παρελθόν, στη ____, δηλαδή την εποχή του Τρωικού πολέμου.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;