Ηρωικό έπος - Αφήγηση κατορθωμάτων ηρώων και θεών, Βασικό γνώρισμα έπους - Αντικειμενικός χαρακτήρας, Αοιδός - Τραγουδούσαν με τη συνοδεία φόρμιγγας., Ραψωδός - Συρραφή, απομνημόνευση και ρυθμική απαγγελία ποιημάτων, Αναχρονισμοί - Μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων μιας εποχής σε άλλη., Νόστος - Ο αγώνας για την επιστροφή στην Ιθάκη, Τηλεμάχεια - Το 1ο μέρος της Οδύσσειας με πρωταγωνιστή τον Τηλέμαχο., Μνηστηροφονία - Το τελευταίο μέρος της Οδύσσειας. , Επίσημη καταγραφή των Ομηρικών επών - 6ος αιώνας π.Χ. , Εποχή κατά την οποία γράφτηκαν τα ομηρικά έπη - Γεωμετρικά χρόνια: 8ος αιώνας π.Χ. , Εποχή που διαδραματίζεται η Οδύσσεια - Μυκηναϊκή εποχή: 12ος αιώνας π.Χ. , Εποχή αποικισμού - 10ος αιώνας π.Χ. , Τόπος δημιουργίας ομηρικών επών - Δυτική Μικρά Ασία, Ραψωδίες Ιλιάδας - 24: Α-Ω, Ραψωδίες Οδύσσειας - 24: α-ω,

Εισαγωγή στα Ομηρικά έπη

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;