1) Οι Έλληνες εγκατέλειψαν τα χωριά και συγκεντρώθηκαν στις πόλεις. Πώς ονομάστηκαν αυτές; a) κράτη b) ακροπόλεις c) πόλεις-κράτη 2) Το "ιερόν πυρ¨ συμβόλιζε: a) τη δύναμη του αρχηγού b) τη δύναμη της μητρόπολης c) τους στενούς δεσμούς που θα υπήρχαν ανάμεσα στη μητρόπολη και στην αποικία 3) Πού συγκέντρωνε ο βασιλιάς τον λαό του, όταν είχε να ανακοινώσει κάτι; a) στο παλάτι του b) στην αποικία c) στην αγορά 4) Στο αριστοκρατικό πολίτευμα την εξουσία έχουν a) οι άριστοι b) οι αριστοκράτες c) οι ευγενικοί 5) Στο ολιγαρχικό πολίτευμα κυβερνούν a) λίγοι πλούσιοι b) λίγοι βασιλικής καταγωγής c) πολλοί 6) Σε αυτό το πολίτευμα ο λαός καταπιέζεται a) τυραννίδα b) δημοκρατία 7) Σε αυτό το πολίτευμα ο λαός έχει την εξουσία a) τυραννίδα b) δημοκρατία c) βασιλεία 8) Πού γίνονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες; a) στην Αθήνα b) στην Ολυμπία c) στη Νεμέα 9) Οι Έλληνες για να βρουν λύση στα προβλήματά τους πήγαιναν a) στις Αμφικτιονίες b) στα μαντεία c) στις συνελεύσεις 10) Οι αρχιτέκτονες έχτιζαν ναούς με a) δωρικό ρυθμό b) ιωνικό ρυθμό c) ιωνικό και δωρικό ρυθμό 11) Οι γλύπτες έφτιαχναν από μάρμαρο αντρικά αγάλματα που ονομάζονταν a) κόρες b) κούροι c) μελανόμορφα 12) Οι ποιητές της εποχής εμπνέονται από a) τους ήρωες b) τις πολεμικές νίκες c) την καθημερινότητα 13) Αναπτύχθηκε η ................................ ποίηση a) επική b) διδακτική c) δραματική 14) Εκπρόσωπος της διδακτικής ποίησης ήταν a) Ο Ησίοδος b) ο Πέρσης c) ο Πίνδαρος 15) Οι φιλόσοφοι a) προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος b) ήθελαν να γράψουν για τα περασμένα

Αρχαϊκά χρόνια (α΄μέρος)

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;