1) Τι προσπαθεί ο Ησίοδος με τα ποιήματά του; a) Να κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν τα βάσανά τους b) Να μιλήσει για τα κατορθώματα των ηρώων c) Να διδάξει τους ανθρώπους 2) Πώς ονομάστηκαν τα ποιήματα που μιλούσαν για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων; a) Διδακτικά b) Έπη c) Λυρικά 3) Η ιστορία άρχισε να δημιουργείται όταν: a) Οι φιλόσοφοι αναρωτήθηκαν πως έγινε ο κόσμος b) Οι Έλληνες πήγαν στα μαντεία c) Κάποιοι θέλησαν να γράψουν για τα περασμένα 4) Γιατί η λυρική ποίηση ονομάστηκε έτσι; a) Γιατί μιλούσε για τις χαρές και τι λύπες των ανθρώπων b) Γιατί η απαγγελία της γινόταν με συνοδεία λύρας c) Γιατί τα ποιήματα ήταν μικρά d) Κανένα από τα προηγούμενα 5) Ποιοι ψάχνουν να βρουν πώς έγινε ο κόσμος; a) Οι ποιητές b) Οι ιστορικοί c) Οι φιλόσοφοι

Ιστορία Δ' δημοτικού-Κεφάλαιο 9

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;