1) Με τον όρο ελληνική μυθολογία εννοούμε όλους τους μύθους που σχετίζονται με την υπόθεση της ελληνικότητας a) Σωστό  b) Λάθος 2) Παλαιότερες γνωστές λογοτεχνικές πηγές είναι τα επικά ποιήματα Ιλιάδα και Οδύσσεια του Ομήρου a) Σωστό b) Λάθος 3) Τα μνημεία στις Μυκήνες και τη Βοήθησαν στην επίλυση πολλών ερωτημάτων που προέκυψαν από τα ομηρικά έπη a) Αρχαία Ολυμπία  b) Μινωική Κρήτη 4) Ως ελληνική μυθολογία ορίζεται η αφήγηση των ιστοριών που δημιουργήθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες και αφορούσαν μόνο τους θεούς a) Σωστό  b) Λάθος 5) Οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου είναι οι κύριοι θεοί της Ελληνικής μυθολογίας που κατοικούσαν στην κορυφή του  a) Παρνασσού b) Ολύμπου

Οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;