Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Αεροπλάνο, αεροπλάνο - Α, α, Βάτραχος, βάτραχος - Β, β, Γάτα, γάτα - Γ, γ, Δέντρο, δέντρο - Δ, δ, Ελικόπτερο, ελικόπτερο - Ε, ε, Ζέβρα, ζέβρα - Ζ, ζ, Ήλιος, ήλιος - Η, η, Θησαυρός, θησαυρός - Θ, θ, Ινδιάνος, ινδιάνος - Ι, ι, Κότα, κότα - Κ, κ, Λεμόνι, λεμόνι - Λ, λ, Μήλο, μήλο - Μ, μ,

Πάτησε τη σωστή εικόνα για το κάθε αρχικό γράμμα (Α-Μ)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά