1) Ένας φάκελος δεν μπορεί να περιέχει πάνω από 20 υποφακέλους. a) Σωστό b) Λάθος 2) Τα αρχεία αποθηκεύονται μέσα σε: a) αρχεία b) φακέλους 3) Ένας φάκελος δεν μπορεί να περιέχει και φακέλους και αρχεία. a) Σωστό b) Λάθος 4) Μέσα σε ένα μεγάλο αρχείο μπορώ να αποθηκεύσω: a) 5 φακέλους b) 10 φακέλους c) κανένα φάκελο 5) Σε τι διαφέρει ένα αρχείο από ένα φάκελο; a) σε τίποτα b) έχει όνομα c) δεν μπορώ να το κάνω αντιγραφή d) έχει μια κατάληξη στο όνομά του 6) Για να επεξεργαστώ ένα αρχείο πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποιο πρόγραμμα. a) Σωστό b) Λάθος 7) Όταν δύο αρχεία ζωγραφικής έχουν διαφορετικό όνομα, τότε σίγουρα έχουν και διαφορετικό περιεχόμενο. a) Σωστό b) Λάθος 8) Με τη χρήση φακέλων βρίσκω τα αρχεία που ψάχνω γρηγορότερα. a) Σωστό b) Λάθος 9) Η λειτουργία της μετονομασίας επιτρέπεται στους φακέλους, αλλά όχι στα αρχεία. a) Σωστό b) Λάθος 10) Η λειτουργία της αντιγραφής επιτρέπεται και στα αρχεία και στους φακέλους. a) Σωστό b) Λάθος 11) Όταν σε ένα φάκελο ή αρχείο κάνω αποκοπή, μετά σίγουρα θα κάνω: a) αποθήκευση b) επικόλληση c) αντιγραφή d) διαγραφή 12) Μέσα σε ένα φάκελο μπορώ να αποθηκεύσω αρχεία με το ίδιο όνομα. a) Ναι b) Όχι c) Μερικές φορές 13) Σε ένα αρχείο κειμένου μπορώ να κάνω μετονομασία. a) Σωστό b) Λάθος 14) αντιγραφή- a) διαγραφή b) αποθήκευση c) επικόλληση d) αποκοπή 15) Η διαγραφή ενός φακέλου διαγράφει όλα του τα περιεχόμενα. a) Σωστό b) Λάθος

αρχεία-φάκελοι

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;