1) 4 Χ 8 = a) 42 b) 32 c) 36 2) 6 Χ 9 = a) 54 b) 45 c) 63 3) 2 Χ 9 = a) 20 b) 16 c) 18 4) 4 Χ 7 = a) 30 b) 35 c) 28 5) 9 Χ 4 = a) 36 b) 40 c) 32 6) 7 Χ 7 = a) 48 b) 49 c) 36 7) 8 Χ 8 = a) 64 b) 72 c) 81 8) 3 Χ 7 = a) 24 b) 21 c) 27 9) 6 Χ 4 = a) 24 b) 28 c) 22 10) 5 Χ 5 = a) 20 b) 30 c) 25 11) 9 Χ 5 = a) 42 b) 45 c) 49 12) 3 Χ 9 = a) 18 b) 27 c) 28

Επί του παρόντος εργαζόμαστε για τη βελτίωση της Λαβύρινθος. Παρακαλούμε βοηθήστε μας προσφέροντας τα σχόλιά σας.

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;