Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
LUCY, IL DITO OPPONIBILE, IL CONTINENTE DOVE COMPARVE L'UOMO, ARMA DA CACCIA, ARMA PER CACCIARE I PESCI, TRICERATOPO, DIPLODOCO, TELAIO, TORNIO, ESPLOSIONE INIZIALE, UOMO DI NEANDERTHAL, OTZI, AMIGDALA, CHOPPER, LA SCOPERTA PIU' IMPORTANTE, LE MANGIAVANO GLI UOMINI PRIMITIVI, PANGEA, IL CONTINENTE DOVE VISSE L'UOMO DI CRO MAGNON, PALAFITTE, FOSSILE,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά