Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Me agacho y paro 5 veces en el lugar 2) Me paro bien derecho y empujo la pared contando hasta 5 3) Hago una pelota con plastlina/masa 4) Aplasto la masa en la mesa con cada mano 5) Salto con los dos pies en el lugar 5 veces 6) Salto con los dos pies y avanzo 7) Juego con una pelota 8) Hago un dibujo

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά