Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Types of Americanisms, Officialese, Types of Semantic Components, Homographs, The Criterion of Interchangeability of Synonyms, Neutral Simple Compounds, Gradational Reduptication, Cognates, The Native Element, The Features of Basic Vocabulary, Linguistic Metonymy, The Triangle of Meaning, Derivational Antonyms.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά