Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
eat - an ice cream, watch - TV, drink - milk, listen - to music, pick - flowers, tidy - my room, fly - a kite, go - to school, ride - a bike,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά