Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Desafío TikTok, 10 Saltos rana, Caminar como robot 15", Girar como una salchicha. 4 vueltas., Buscar 3 cosas de color....., 8+ 4 =......., Correr 20" por toda la casa, Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. Qué cosa es?, Lanzar una almohada hacia arriba y girar antes de atraparla. Repetir 5 veces., 5 Saltos con un pie y 5 saltos con el otro., Adivina la palabra: V_ _ O, 15 Talones a la cola., 4 Patas cola alta. 3 vueltas a toda la casa, Acostados, agarrar la almohada con los pies y llevarla atrás de la cabeza. 5 Veces., Baila 3 pasos de Fornite 20"., Salta 7 veces por arriba de la almohada, 5 Saltos rodillas al pecho, Buscar 4 cosas que empiecen con la letra....., Equilibrio en un pie durante 20", Balanceo lateral de piernas, 10 veces.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Κοινότητα Sumi2770 UHS

Αργεντινή

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά