Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) 10 saltos angelitos. Red suma 15 puntos 2) 2 skipping alto 2 bajo. Yellow suma 15 puntos 3) skipping bajo adelante y atrás. Green suma 15 puntos 4) 10 abdominal Bolita. Red suma 10 puntos.  5) Hacer la paloma por 10 segundos. Yellow suma 10 puntos 6) 6 saltos con cada pie. Green suma 10 puntos 7) salto como una sapo bien alto. Red resta 10 puntos. 8) coordinación adentro adentro, afuera afuera. Yellow resta 10 puntos 9) 10 oblicuos vertical. Green resta 10 puntos. 10) skipping bajo, toco el piso a la derecha, skipping, toco piso izquierda. Red suma 20 puntos. 11) 15 salticados en el lugar. Yellow suma 20 puntos 12) saltos con pies juntos formando una cruz. Green suma 20 puntos.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά