Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Go along Bond street towards the roundabout and then turn left into King's road. Your destination is on the right opposite the cinema, Go straight on across Green street and the roundabout past underground station on the right. Your destination is on the left, Go along Bond street past the traffic lights on the roundabout turn right into King's road. Your destination is on the left, opposite the Italian restaurant  , Turn left at the traffic light into Green street. Go along towards the back side of the cinema. Your destination is across the road.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά