Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) What is the meaning of the word mewling? a) spectacles b) crying of whimpering c) expressing mourning 2) What is the meaning of the word woeful? a) claves b) crying or whimpering  c) expressing mourning 3) What is the meaning of the word spectacles? a) eyeglasses b) crying or whimpering c) expressing mourning 4) What is the meaning of the word pantaloon? a) claves b) eyeglasses c) foolish old man 5) What is the meaning of the word merely? a) whimpering b) foolish old man c) nothing more than

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά