Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) drept d) alungit 2) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) alungit d) drept 3) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) alungit d) right 4) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) drept d) alungit 5) Cum se numește unghiul AOB? a) ascuțit b) nul c) drept d) obtuz 6) Câte grade are un unghi drept? a) 20 º b) 180 º c) 50 º d) 90 º 7) Câte grade are un unghi alungit? a) 90 º b) 180 º c) 20 º d) 50 º 8) Câte grade are un unghi nul? a) 90 º b) 0 º c) 20 º d) 180 º 9) Care unghi este ascuțit? a) 99 º b) 180 º c) 100 º d) 20 º 10) Care unghi este obtuz? a) 20 º b) 45 º c) 120 º d) 180 º

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά