Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
أنا, أكتب , أرسم , هو , هي , هذا , هذه, أرى, نحن, انظر, جاء, أكل, شرب, صورة , كبير, صغير .

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά