Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Can I help you?, Dave and I are having a baby!, Can I speak to Jenny, please?, I forgot your birthday, sorry!, I can't go out tonight, sorry., The printer isn't working., Have a good journey., We're going out to restaurant., Its a Park holiday on Tuesday..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά