Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
He's climbing slowly., She's talking loudly., He's crossing dangerously., She's swimming carefully., He's walking quickly., She's riding a bike dangerously..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά