Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
FAI 10 SALTELLI SUL PIEDE DESTRO, FAI 10 SALTELLI SUL PIEDE SINISTRO , FAI 10 SALTELLI SUL POSTO A PIEDI UNITI, FAI 5 PIEGAMENTI SULLE GINOCCHIA, FAI 8 SALTELLI APRENDO E CHIUDENDO LE GAMBE, CAMMINA SUI TALLONI E CONTA FINO A 10, CAMMINA SULLE PUNTE E CONTA FINO A 10, FAI 4 GIRAVOLTE, CORRI SUL POSTO E CONTA FINO A 30, FAI 3 GIRI ATTORNO AL TAVOLO, CON I PIEDI UNITI, PIEGATI IN AVANTI E TOCCA LA PUNTA DEI PIEDI (RIPETI 5 VOLTE).

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά