Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Buy 2 Sardines (50,000 Worth) 2) Post IG/FB Story (Ramil/Paul) + 25,000 3) 10,000 4) Kojic Soap ❤️ 5) 10,000 6) Buena Soap ❤️ 7) Deactive any 1 socmed for a day + 50,000 8) 25,000 9) Buy alcohol (50,000 worth) 10) 25,000 11) 100,000 12) Drink 1tablespoon of toyo + 50,000 13) Tomato Toner ❤️ 14) 10,000 15) All people will clap, Congrats! 25,000 16) 10,000 17) Buy facemask (25,000 Worth) 18) 25,000 19) Screenshoot this call meeting (Share to your wall) + 25,000 20) 25,000

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά