Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
who you should be - кем тебе надо быть, I can wake you - Я могу разбудить тебя, And we all have a dream - У каждого из нас есть мечта, But come back from the stars - Но спустись с небес на землю, And baby don’t dream on - Малыш, хватит мечтать, Before the nightmare comes to play - Прежде чем начнется ночной кошмар,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά