Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) KOCHAM..... 2) LUBIĘ JEŚĆ.... 3) LUBIĘ..... 4) SMUCĘ SIĘ GDY...... 5) JESTEM WESOŁY/A GDY...... 6) LUBIĘ BAWIĆ SIĘ...….. 7) POTRZEBUJĘ POMOCY...…..

OTWÓRZ PUDEŁKO I DOKOŃCZ ZDANIE :)

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά