Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Un topo e una volpe, il luogo è il bosco. , Un orso e uno scoiattolo, il luogo è una strada, Una balena e un pesciolino, il luogo è nel mare, Un’ aquila e un pettirosso, il luogo è il bosco.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά