Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Questo libro è rosso., Questo gelato è buono., Questa palla è nuova., Questa macchina è blu., Quella casa è verde., Quel gatto è piccolo., Quell'albero è grande., Quello zaino è arancione.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά