Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Arco de siete colores, Medio de transporte que va por el mar, Prenda de vestir,  Parte del cuerpo, Animal que tiene una gran trompa, Animal de 4 patas que maúlla, Alimento que se obtiene de las gallinas, Casa de los esquimales, Animal de cuello largo, Deporte que hace el karateca, Primer día de la semana, Mes del año, Nombre propio femenino, Alimento , Animal del cual obtenemos lana, Estación del año, Alimento que se obtiene de la leche, Nombre de una flor, Estrella que se encuentra en el centro del Sistema Solar, Planeta del Sistema Solar, Fruta pequeña y morada, Nombre propio masculino, Deporte que se juega en la piscina, Instrumento musical, Hembra del caballo, Alimento que comen los conejos.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά