Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Je [suis] allemande, je parle [allemand] , Tu [es] italien, tu parles [italien] , Il [est] marocain, il parle [marocain] , Elle [est] pérouvienne, elle parle [pérouvien] , Elle [est] chinoise, elle parle [chinois] .

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά