Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
2  - 25 العشرات في هذا الرقم هي , 51 - واحد وخمسون تكتب هكذ, ثمانية وتسعون - هذا الرقم 89يقرأ هكذ, 0 - الآحاد بالرقم الآتي 30 هو , 5 - العشرات بالرقم الآتي 56 هي ,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά