Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Quelle musique tu adores?, Quels sont tes jeux préférés?, Quelle est ta chanteuse préférée?, Quelle chanson tu aimes chanter?, Quel sport tu détestes faire?, Quelles sont vos activités en été?, Qu'est-ce que tu aimes regarder?, Quand est-ce que tu fais du bricolage?, Pourquoi est-ce que tu joues au basket?, Est-ce que tu joues aux cartes avec ta famille?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά